Det här projekt arbetar utifrån läroplanen med tydlig koppling till privat ekonomi i läroplanen

”Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.”  Här ser vi att det är en tydlig koppling med vad vi gör på sidan.

Vi har även jobbat med ”samhällsvetenskapligabegrepp” genom att vi gjort intervjuer till en film på engelska och vi har även gjort en enkät som ni svarat på, här är läroplanen för samhällsvetenskapligabegrepp. ”Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.”

 

Du kan själv läsa ur läroplanen här:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#anchor_SAMSAM01b