Vi valde namnet Casha In för att vi ville ha ett lite annorlunda namn som satte sig på minnet. Ett namn som man kommer ihåg. På vår hemsida ger vi  dig tips på bland annat hur du sparar pengar och tjänar pengar och förklaringen till namnet Casha In är helt enkelt att du cashar in på sparkontot.

Vårt syfte med hemsidan “CashaIn.se” är att skapa en bra och välfungerande hemsida som hjälper framförallt unga mellan åldrarna 16 till 25,  att flytta hemifrån. Vad det kan innebära att flytta och vilka svårigheter som kan komma. Vår huvudtanke är också att lära ungdomar att spara pengar till flytten d.v.s hjälpa dem att spendera pengarna på viktiga saker och inte på så mycket onödigt! Vi ger även tips på små vardags förändringar som kan leda till att en stor summa pengar sparas på kortet. Vi lämnar även våra synpunkter på olika lån och tips på hur du ska tänka ifall du är ute efter att låna pengar. När man flyttar hemifrån är det inte bara att låna och spara man behöver tänka på utan när man köper saker till sin nya bostad kan det vara bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har när man köper en speciell vara. Detta kan du också läsa om på vår hemsida! 

 

Casha In ger människor tips på hur de ska handskas med sin ekonomi rent generellt, hoppas du får svar på dina frågor och tips på hur du ska gå till väga

.