Allt som är skrivet på denna sida skyddas av upphovsrättslagen och om du vill använda text från denna sida för eget bruk så vill vi på cashain att du/ni kontaktar oss.

Vi har varit noga med att källhänvisa till sidorna vi tagit fakta och information ifrån. Du kan hitta våran källhänvisning längst ner på sidan om vad du läst om, t.ex om flytta hemifrån så hittar du specifik källhänvisning längst ner på den sidan.

Alla bilder vi har på denna sida som inte är våra har vi varit noga med att se till att vi får använda och dela materialet.