Vi på Casha-in har lärt oss mycket med arbetet  webbstjärnan, bland annat så har vi lärt oss hur man flyttar på ett sparsamt sätt och hur du hanterar en budget.  Ellen och Amanda säger att ”Vi hade aldrig vetat hur vi skapar en simpel och effektiv webbplats utan det här arbetet! Vi hade heller aldrig gjort något i den här stilen om det inte vore för webbstjärnanarbetet.”

Vi på Casha-in säger också att vi hade aldrig vetat vilka viktiga försäkringar man behöver när man flyttar hemifrån eller hur man sparar på ett smart och effektivt sätt vilket är väldigt viktigt att veta. Vi har också lärt oss att arbeta i grupp bättre än tidigare. Att dela upp ett sånt här stort arbete på ett effektivt och smart sätt är en utmaning som är bra kunskaper vi fått inom ”teambuilding”.