Vi tycker att vi ska vinna, eftersom vi tycker att vi lyckats väldigt bra med sidan. Vi tycker att vi har ett väldigt viktigt innehåll på hemsidan som flera människor måste lära sig utav. Vi har också lagt ner mycket tid på själva utseendet och layouten på hemsidan för att få den så trevlig och intressant som möjligt. En viktig del för oss är också att det ska vara väldigt enkelt att besöka sidan. Man ska hitta det man söker och det ska vara väldigt lätt att kunna kontakta oss om man har någon fråga. Vi har också försökt göra texterna så lättlästa, tänkvärda och intressanta som möjligt för att nå ut till en stor målgrupp. Bildresultat för pokal

 

Vi har också under hela arbetet varit positiva i gruppen och aldrig gett upp trots motgångar. Alla har lagt ner mycket tid för att få resultatet så bra som möjligt och alltid haft bra samarbete och hjälpt varandra om det har behövts. För att få ett så bra resultat som möjligt har vi använt oss av många källor för att kunna jämföra med varandra och även av folk utanför genom undersökningar.