Att aktiespara innebär att du köper en aktie dvs en del av ett företag. Då blir du en så kallad delägare och kan då ta del av företagets vinster, dessa är dock endast bara några procent per år. Det som istället ger högre utdelning är själva aktien och priset på den. När företaget går bra och deras vinster går upp kan du sälja aktien för mer än vad du köpte den för, eftersom efterfrågan på aktien blir större. Dock så är det väldigt risktagande att köpa en aktie eftersom det självklart även kan gå dåligt för företaget vilket leder till att priset på aktien kommer vara lägre.  

Källor:

http://ungprivatekonomi.se